Pejuang Warisan Seni Beladiri Melayu

SELAMAT DATANG KE BLOG GELANGGANG PERSANTA NALA

Tuesday, April 5, 2011

PENYELIDIKAN DALAM SILAT - Kaedah Mengumpul Data

Salamun Alaik,

DATA SAINTIFIK
Sesuatu data dikatakan saintifik apabila ia dikumpul secara teratur, bersistematik dan dapat membantu menyelesaikan sesuatu masalah berkaitan latihan dan sebagainya. Data yang saintifik mempunyai 5 ciri;

1. Sistematik
2. Logik
3. Empirikal
4. Reduktif
5. Replicable

CARA-CARA MENGUMPUL DATA
Bagi membolehkan sesuatu data yang objektif dan tepat, instrumen yang digunakan hendaklah ada KEBOLEHPERCAYAAN dan KESAHAN. Sesuatu instrumen ada kesahan apabila ia boleh mengukur apa yang hendak diukur. Sesuatu instrumen dikatakan ada kebolehpercayaan pula ialah apabila ia konsisten dalam membuat pengukuran iaitu dalam apa keadaan atau di mana pun instrumen itu digunakan ia akan memberikan keputusan yang sama.

JENIS-JENIS KESAHAN
1. Kesahan Kandungan
    Apabila data berkaitan sesuatu ciri diperlukan,misalnya kebolehan membuat teknik sapuan, data yg dikumpul hendaklah relevan terhadap aksi membuat teknik sapuan.
2. Kesahan Konstruktif
    Data yang dikumpul mungkin sah dari segi kandungan tetapi untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap lakuan itu, misalnya dalam menentukan samaada seseorang itu boleh melaksanakan tendangan, data yang dikumpul bukan sahaja berkaitan kemampuannya menendang tepat, tetapi juga keupayaan utk menendang dalam pelbagai arah dan aras. Ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas akan kemampuan seseorang itu melaksanakan tendangan.
3. Kesahan Semasa
    Data yang dikumpul hendaklah boleh disahkan oleh lain-lain instrumen yang ada dan digunakan pada masa yang sama. Contohnya; ujian larian 12 minit utk menguji kecergasan aerobik boleh disahkan juga menggunakan bleep test.
4. Kesahan Muka
    Pengumpulan data hendaklah dilakukan secara serius dan berobjektif.

Wassalam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...