Pejuang Warisan Seni Beladiri Melayu

SELAMAT DATANG KE BLOG GELANGGANG PERSANTA NALA

Tuesday, September 6, 2011

KRITERIA DAN KUASA SANDANG KEGURULATIHAN

Salamun Alaik,
Di samping struktur organisasi pentadbiran dan kuasa-kuasa adat yang dianugerah kepada anggota organisasi berkenaan, Silat Seni Gayong juga mengikhtiraf kemahiran dan kewibawaan guru dan jurulatih Gayong melalui penganugerahan Sandang Kegurulatihan.


Sandang Kegurulatihan dianugerah oleh Lembaga Waris Amanah atas syor Majlis Gurulatih Kebangsaan atau Pengarah Gurulatih setelah disokong oleh Ahli Eksekutif Jawatankuasa Agung Lembaga Beradat Kebangsaan.  Kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada penerima sandang ini adalah tertakluk kepada panduan dan ketetapan yang dikeluarkan Majlis Tertinggi Lembaga Beradat Kebangsaan.

Penerima Sandang Kegurulatihan merupakan guru atau jurulatih yang diakui mempunyai tahap kebolehan di peringkat tertentu mengikut kriteria serta syarat-syarat yang ditetapkan Majlis Gurulatih Kebangsaan.

Pada asasnya nilai kebolehan dan kriteria adalah bergantung kepada kecekapan, tahap pelajaran, tingkatan bengkong, pengalaman mengajar dan komitmen kepada pembangunan Silat Seni Gayong.


Kuasa yang dimiliki oleh penerima sandang ini adalah atas kapasiti mereka memegang jawatan dalam Majlis Gurulatih Kebangsaan.  Majlis Gurulatih Negeri atau sebarang kuasa yang ditauliahkan oleh Lembaga Waris Amanah.

Sandang yang dimaksudkan ialah:-


Panglima Hitam Chula Sakti

Hanya seorang dalam satu masa dan layak dipertimbangkan sebagai Pengarah Majlis Gurulatih Kebangsaan, syarat perlantikannya ialah:-

i.  hendaklah dikalangan Guru Tertinggi yang paling kanan dan dihormati serta masih aktif.

ii.  taat kepada arahan Majlis Tertinggi Lembaga Beradat Kebangsaan.

iii. mempunyai pengetahuan adat-istiadat yang tinggi dan bersifat amanah.

iv. mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Hitam Harimau Pelangi Chula Sakti.


Panglima Singa Malaya

Tidak melebihi daripada tujuh orang dalam satu-satu masa.  Beliau layak dipertimbangkan sebagai Pengarah atau Timbalan Pengarah Majlis Gurulatih Kebangsaan.  Syarat perlantikannya ialah:-


i.  hendaklah dikalangan Guru Tertinggi yang dihormati serta masih aktif.

ii. taat kepada arahan Majlis Tertinggi Lembaga Beradat Kebangsaan.

iii. mempunyai pengetahuan adat-istiadat yang tinggi dan bersifat amanah.

iv. mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Hitam Harimau Pelangi Chula Sakti.

Panglima Pelangi Hitam

Tidak melebihi daripada seorang dalam satu-satu negeri atau tidak lebih daripada tujuh orang yang bertugas di Pusat Latihan Tertinggi.  Syarat perlantikannya ialah:-


i. hendaklah dikalangan guru yang lulus ujian Bengkong Hitam Harimau Pelangi Chula Sakti paling senior dan dihormati serta masih aktif dalam sesebuah negeri atau berjawatan kanan di Pusat Latihan Tertinggi.

ii. mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Hitam Harimau Pelangi Chula Sakti.

iii. taat kepada arahan Majlis Tertinggi Lembaga Beradat Kebangsaan.

iv. mempunyai pengetahuan yang baik dalam adat-istiadat dan bersifat amanah.


Panglima Chula Hitam

Tiada had bilangan dan syarat perlantikannya ialah:-


i.  hendaklah dikalangan guru yang lulus ujian Bengkong Hitam Harimau Pelangi Chula Sakti.

ii.  mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Pelangi Kuning Chula.

iii. mempunyai pengalaman mengajar Silat Seni Gayong sekurang-kurangnya tujuh tahun.

iv. mempunyai pengetahuan adat istiadat dan bersifat amanah.


Panglima Geliga Sakti / Serikandi Geliga Sakti


Tiada had bilangan dan syarat perlantikannya ialah:-


i.  hendaklah dikalangan jurulatih yang lulus sekurang-kurangnya ujian Bengkong Pelangi Kuning.

ii.  mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Pelangi Merah Chula.

iii. mempunyai pengetahuan adat-istiadat yang tinggi dan bersifat amanah.


Panglima Amanah Sakti / Serikandi Amanah Sakti


Tiada had bilangan dan syarat perlantikannya ialah:-


i.  hendaklah dikalangan penolong jurulatih yang lulus sekurang-kurangnya ujian Bengkong Pelangi Merah Chula.

ii.  mampu mengajar pelajaran Silat Seni Gayong hingga ke peringkat Bengkong Pelangi Merah.

iii.  mempunyai pengetahuan adat-istiadat yang tinggi dan bersifat amanah.

*dipetik dari buku Organisasi dan Kuasa Adat PSSGM.

Wallahua'lam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...