Pejuang Warisan Seni Beladiri Melayu

SELAMAT DATANG KE BLOG GELANGGANG PERSANTA NALA

Monday, August 13, 2012

SERANG, SAMBUT DAN PISAH DALAM PERMAINAN SENI

Salamun Alaik;
3 Bentuk Serangan Silat Seni
Cara Melakukan Serangan Dan Sambut Dalam Permainan Seni

Serangan   dan   sambut   dalam   permainan   seni dilakukan secara lambat atau perlahan tetapi rapi dengan imbangan, ketepatan, kekemasan, kecepatan, ketangkasan, ketahanan dan kekuatan.

a.          Kaedah Serangan Seni :

Setelah   melakukan   Langkah   Lilit   atau   Galah   Panjang,   pesilat bolehlah melakukan serangan seni. Serangan seni dilakukan seperti di bawah ini:

i.         Berdiri  dengan angkat kaki kiri dan tepuk tangan kiri di atas kepala lutut kiri. Tangan kanan yang melakukan serangan dihalakan lurus ke arah sasaran atau pasangan. Lihat rajah 2. Rajah tersebut menunjukkan cara bagaimana melakukan sedia serangan tumbuk tangan kanan. Sekiranya serangan tumbuk tangan kiri dilakukan angkat dan tepuk lutut kanan.

ii.          Maju ke sasaran dengan melangkah kaki kiri atau kaki yang diangkat.  Apabila  hampir  kepada  lawan,  lakukan tumbuk tangan kanan dengan melangkahkan kaki kanan. Pesilat tentu  dapat  merasakan  bahawa  penyerang  perlu melakukan dua langkah ke sasaran. Hal ini berlaku kerana dalam permainan Seni (Silat Pulut) pasangan kerap  berada jauh daripada pesilat. Lihat rajah 3. Tetapi sekiranya pasangan rapat atau dekat, bolehlah pesilat menyesuaikan langkah dengan kemudahan jarak dalam serangan.
Rajah 2 dan 4

iii.       Serangan  Tumbuk  Seni  dilakukan  dengan  mengepalkan tangan yang akan melakukan serangan, kemudian tangan tersebut  naik  ke  paras  pinggang  dengan  kepal  telentang dan undur ke belakang akhirnya maju ke sasaran dengan kepal telengkup. Kederasan mengikut kesesuaian, biasanya dilakukan perlahan untuk kemahiran. Manakala tangan kiri atau tangan yang tidak menyerang berbentuk ‘dal /ﺪ’ bengkuk selaku tangkis di depan dada dengan hujung jari menghala ke atas. Lihat rajah 4.

b.         Kaedah Sambut Seni

Kaedah Sambut Seni dilakukan sama seperti dilakukan oleh pasangan iaitu berdiri menghadap lawan, angkat kaki kiri tepuk kepala lutut dengan tangan kiri. Tangan kanan angkat menghala kepada serangan. Selepas tepuk kepala lutut, tangan kiri selaku tangkis di depan dada pesilat. Maju mengikut rentak langkah lawan. Lihat rajah 5.
Rajah 5 dan 6
 Rajah 7,8 dan 9

iv.         Bagi  sambut  serangan  tumbuk  tangan  kanan,  maju  dua langkah dan lakukan Sambut Luar iaitu berada di sisi rusuk kanan pesilat, memegang lengan pesilat dengan dua tangan.

v.      Apabila  pesilat  merasa  lengan  kanannya  dipegang, bengkokkan siku (kaedah Kedu) lihat rajah 7a. Manakala tangan  kiri  pesilat  menyisip  dari  dalam  ke  luar  untuk membebaskan  tangkapan  pasangan  di  bahagian pergelangan tangan, lihat rajah 7b. Bermakna pesilat membebaskan tangkapan kedua-dua pasangannya dengan kaedah tindih. Ketika ini tangan kanan pesilat boleh melakukan serangan, lihat rajah 8. Begitu juga tangan kiri pesilat boleh melakukan serangan, lihat rajah 9. Pesilat bebas  dari  tangkapan  dan  ketika  ini  pesilat  berada  di bahagian dalam, lihat rajah 9.

vi.      Pasangan menyedari kedudukannya lemah. Cara mudah menyelamatkan diri dengan memotong gerakan lawannya dengan mengubah hala Sagang. Sagang ialah apabila kedua- dua tangan bersentuhan untuk mempertahankan diri dari serangan   tangan   atau   tangkapan.   Lihat   rajah   11   iaitu kaedah Sagang Sehala. Memotong dengan memusingkan badan ke belakang ikut kiri, lihat rajah 12. Dengan gerakan tersebut pasangan terpaksa menurut supaya kedudukan tidak kiat, iaitu dengan mengangkat kaki kanan sedikit keluar,  lihat  rajah  13.  Kedudukan kaki  kedua-dua  pesilat menjadi rajah segi tiga, lihat rajah 14. Namun kedua-dua tangan pesilat masih dalam keadaan Sagang.

vii.      Pisah  iaitu  cara  membebaskan  diri  dari  sagang  tersebut ialah dengan maju kaki belakang rapat ke kaki depan, lihat rajah  15.  kedua-dua  pesilat  melepaskan  tangan pasangannya dan berdiri tegak di atas kedua-dua kaki dengan   satu   tangan   menghala   kepada   pasangan   dan sebelah  tangan  lagi  selaku  tangkis  di  depan  dada.  Lihat rajah 16.

Selepas kedua-dua pesilat membebaskan dirinya daripada pasangannya, bolehlah meneruskan serangan lain. Tetapi dalam latihan ini,  pesilat  mestilah  melakukan  serangan  tumbuk  tangan  kanan  dan serangan tumbuk tangan kiri.
 Rajah 11, 12 dan 13
Rajah 14,15 dan 16

c.          Cara Latihan

Latihan mestilah dilakukan dengan pasangan (2 orang) untuk pengetahuan, bahawa serangan tumbuk melatih pesilat menghadapi serangan terus ke sasaran dan belaan dengan Sambut Luar. Serangabn terus dalam    pertempuran    biasanya    deras    sama    ada    tanpa    atau bersenjata. Di dalam pelajaran Seni diperturun kan kaedah rapi bagi sambut dan melepaskan diri dari tangkapan (pemotong).

i.           Kedua-dua pesilat berdiri berhadapan dalam jarak langkah atau berdiri dengan hujung tangan bertemu, lihat rajah 17.

ii.        Kedua-dua  pesilat  angkat  kaki,  tepuk  atas  lutut  dengan tangan   kiri.   Pesilat   yang  melakukan   serangan   tangan tumbuk tangan kanan dengan tangan kepal di pinggang dan tangan kiri selaku menangkis di dada.m pasangan dengan tangan  selaku  tangkis  di  depan  dan  tangan  kiri  selaku tangkis di belakang. Lihat rajah 18.
Rajah 17 dan 18

iii.       Kedua-dua pesilat maju. Pesilat maju langkah kaki kiri dan luruskan tangan kanan ke arah sasaran. Pasangan maju dan meletakkan tepi luar tangan kiri di pergelangan tangan pesilat. Lihat rajah 19.

iv.       Pesilat  maju  kaki  kanan  dengan  tangan  lurus.  Pasangan melakukan kaedah Gelek dan memegang siku pesilat. Lihat rajah 20.
Rajah 19 dan 20

v.         Sisip  dan  Kedu.    Bebaskan  dari  tangkapan  luar.  Pesilat sisip dengan tangan kiri tangkapan pergelangan tangan dan kedu siku kanan supaya pegangan di bahagian siku dilemahkan. Pesilat melakukan kedua-dua kaedah Sisip dan Kedu secara serentak dengan membengkokkan lengan seperti rajah 21.

vi.       Sagang. Pesilat membuka ruang dalam yang melemahkan itu, alam lawan terbuka untuk serangan. Tangan kiri pesilat menolak tangkapan tangan kanan di bahagian pergelangan, tangan kanan menolak tangan kiri pasangan ke bawah, lihat rajah 22. Pesilat ketika ini bebas dari serangan. Manakala pasangan lemah kerana ia terdedah dari sebarang serangan.
Rajah 21 dan 22
 
vii.      Pemotong. Lakukan gelek kanan dengan pusing belakang ikut kanan lihat rajah 23. Pesilat memegang kedua-dua tangan lawananya sambil berpusing, kerana tangan lawan yang bebas boleh melakukan berbagai muslihat. Jagalah gerak

viii.     Pisah.  Kedua-dua  pesilat  maju  kaki  belakang  rapat  ke depan. Jarak kedua-dua pesilat jauh dan kedua-dua tangan dilepaskan. Lihat rajah 24. Tangan yang rapat dengan pasangan tetap dihalakan kepada lawan dan sebelah tangan lagi selaku tangkis di dada. Lihat rajah 25.
Rajah 23,24 dan 25

Latihan perlu dilakukan secara perlahan dan kesan makna-makna tersirat ketika anda menjalankan latihan kerana ruangan ini tidak berupaya  mengambarkan  keseluruahan  gerak  secara  terperinci, tetapi memadai lah untuk peringkat pertama.Cukup sekadar anda dapat mengamalkan dasar serang tumbuk.

[Dipetik daripada artikel Allahyarham Tn Hj Anuar Wahab]

Wassalam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...